Evropljani strahuju od uticaja rada na zdravlje

Gotovo 80 odsto stanovništva EU smatra da se, u određenoj meri, rad negativno odražava na zdravlje, pokazali su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja na teritoriji Unije.

Većina Evropljana smatra da im posao pogoršava zdravstveno stanje, navedeno je u istraživanju sprovedenom za potrebe Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu.

Tokom ankete koju je britanska istraživačka grupa TNS (Taylor Nelson Sofres) sprovela u svih 27 zemalja članica Evropske unije, ukupno 28 odsto ispitanika izjavilo je da smatra da rad u velikoj meri ugrožava zdravstveno stanje.

Nešto manje od 50 odsto učesnika izjavilo je da rad ugrožava zdravlje u određenoj meri.

Među ispitanicima, postojanje veze između pogoršanja zdravlja i posla njih 15 odsto ocenilo je kao ne baš realnu tvrdnju, šest odsto smatra da posao "uopšte ne ugrožava zdravlje", dok četiri odsto učesnika istraživanja nije imalo odgovor.

Najveći broj ljudi koji smatraju da rad u većoj meri ili mnogo utiče na njihovo zdravlje registrovan je u Litvaniji, čak 91 odsto, a najmanji na Malti, 61 odsto.

Upitani o poboljšanju uslova rada, 57 odsto anketiranih Evropljana ocenilo je da su se oni mnogo ili u većoj meri poboljšali.

Grčka se, međutim, nalazi na čelu grupe zemalja, u kojima su učesnici ankete dali najlošije ocene koje se odnose na uslove rada, ispred Bugarske, Slovenije i Rumunije.

broj komentara 0 pošalji komentar