Čitaj mi!

Ne bismo opstali kao vrsta da nismo radoznali

Radoznalost najčešće dovodimo u vezu sa detinjstvom, ali ako je pažljivo negujemo, radoznalost tokom života može ostati naš stalni pokretač, jer radoznalost je evolucijski uslovljena kao jedan od osnovnih alata za preživljavanje.

Deca su prirodno radoznala. Zadatak pojedinca i zajednice je da stvori uslove u kojima će osobe različitih uzrasta moći da uživaju u svojoj radoznalosti.

„U najmlađim danima, dakle, u prve dve godine kada dete najviše boravi u krugu porodice, važno je da se detetu obezbedi što više novog iskustva. Da se deca izlažu raznovrsnim situacijama. U tom uzrastu mi šaljemo jednu važnu poruku deci, a to je da novina i ispitivanje nekog novog iskustva, nešto pozitivno, a ne nešto što je povezano sa nekim problemima“, napominje psiholog, prof. dr Aleksandar Baucal sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Istraživanja su pokazala da deca u školskom uzrastu na neki način gube radoznalost.

„Na primer, kada se uporedi količina pitanja koja deca postavljaju u školi i van škole, da je odnos 10 na prema jedan. Škola ima puno mogućnosti da podstiče radoznalost kod dece, ali nažalost, škola u kojoj dominira tradicionalno učenje, učenje za ocenu, gde je ocena najvažnija, a učenici stalno pod nekim pritiskom da li će dati tačan ili pogrešan odgovor, takva škola ubija radoznalost. Čak uspeva da ubije i ono što prirodno imamo“, ističe profesor Baucal.

Strah od greške nam sputava radoznalost

Kada je o odraslim reč, preporuka je izlaganje novim iskustvima koja će ih intelektualno i emotivno angažovati.

„U odraslom dobu je važno da mi kao odrasli ljudi na neki način imamo pravo na grešku. Zato što ako smo mi u svojoj profesiji, u svom ličnom životu, stalno pod pritiskom da ne napravimo grešku, onda naravno da ćemo izbegavati nove situacije, izbegavaćemo neizvesnost, a samim tim imaćemo manje prilika za radoznalost", napominje psiholog.

Nedavna istraživanja su pokazala da aktivno starenje odlaže demenciju, čak i do sedam godina.

Važno je da na neki način gradimo kulturu aktivnog starenja, dodaje profesor. Da najstarije sugrađane ohrabrimo da svoje starije doba koriste za one stvari i za neka nova iskustva, za koja nisu imali vremena u prethodnom periodu života.

Radoznalost je evolucijski uslovljena kao jedan od osnovnih alata za preživljavanje. Za duhovni, moralni, intelektualni i socijalni rast važno je tokom celog života postavljati pitanja i tražiti odgovore.

broj komentara 0 pošalji komentar