Čitaj mi!

Poslovno pravo u digitalnom dobu – vodič za sve koji rade onlajn

Retkost je i u svetu, a o Srbiji da ne govorimo, da fakultetski udžbenik ima praktičnu upotrebnu vrednost i to za mnogo širi krug korisnika od onih koji polažu ispit. To je uspelo Đorđu Krivokapići i Andrei Nikolić sa udžbenikom „Poslovno pravo u digitalnom dobu“ u izdanju Fakulteta organizacionih nauka i izdavačke kuće Klio.

Čim je uzmete u ruke jasno vam je da to nije tek obična knjiga, odnosno udžbenik. Ako je moguće napaviti hiperlink u štampi, onda je to najpre uspelo autorima i izdavačima knjige „Poslovno pravo u digitalnom dobu" gde su tekst, ilustracije i putanje ka internet sadržajima kreativno i duhovito isprepletani, toliko da vas vuku da ih odmah isprobate.

Ne samo da je i za istraživanje i pisanje udžbenika korišćena adekvatna savremena literatura, već se i kao dodatni izvori koriste sadržaji različitih formata, među kojima su blog postovi, video klipovi, podkasti. Time se prvi put na našem tržištu, ocenjuju recenzenti, veoma kompleksni pravni instituti objašnjavaju na način blizak generaciji digitalnog doba.

Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima osnovnih studija na Fakultetu organizacionih nauka, ali i privrednicima na menadžerskim pozicijama, preduzetnicima koji započinju ili proširuju poslovanje, kao i pravnicima koji nisu specijalizovani za oblast poslovnog prava.

Dr Jelena Anđelković Labrović je u svojoj recenziji naglasila da „udžbenik podstiče mešovito učenje, kombinujući principe tradicionalnog i elektronskog učenja, što jeste model prefereiran od strane generacije Z kojoj je ovaj udžbenik namenjen."

Akcenat udžbenika nije samo na relevantnim pravnim institutima od značaja za poslovanje, već i na nizu poslovno-pravnih veština, čije je poznavanje neophodno za razumevanje pravnog sistema, ali i za donošenje osnovnih odluka u poslovanju. Te veštine obuhvataju pretraživanje elektronskih baza pravnih propisa, pretraživanje elektronskih registara i korišćenje drugih poslovno-pravnih alata

Sadržaj udžbenika obuhvata devet relevantnih pravnih oblasti: uvod u pravo, privatno pravo, privredni subjekti i poslovanje u privredi, odgovornost, obezbeđenje potraživanja, zaključenje ugovora, radni odnosi, intelektualna svojina, zaštita podataka o ličnosti. Namera autora bila je da obrade ona pitanja koja poslovni ljudi u praksi najčešće postavljaju svojim advokatima, odnosno u pogledu kojih poslovanje najčešće nailazi na pravne poteškoće.

Tako, knjiga obiluje velikim brojem praktičnih saveta „pružajući studentima priliku da se upoznaju sa najznačajnijim pravnim dilemama koje se mogu javiti u poslovanju i načinima za njihovo prevazilaženje", navela je prof. dr Jelena Perović Vujačić u svojoj recenziji.

Pored studenata različitih kurseva koji dolaze u dodir sa poslovnim pravom - bilo da su budući pravnici, menadžeri, medijski radnici ili umetnici, kojima upoznavanje sa pravilima i odnosima na tržištu takođe postaje neophodno - „Poslovno pravo u digitalnom dobu" koristiće i već formiranim poslovnim akterima, kao podsetnik i portal za ulazak u dublje slojeve poslovanja. Konačno, knjiga je ocenjena kao inovativan metodološki uzor i nastavnicima i piscima savremene nastavne literature.

S početkom jesenjeg semetra, knjiga će se u potpunosti integrisati na mrežu kroz posebnu platformu: krenuće u pravcu metaversa, gde će se nadograđivati u skladu sa potrebama publike.

Udžbenik je promovisan sredinom juna na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kao i u emisiji Digitalne ikone na Radio Beogradu.