Čitaj mi!

Muharem Bazdulj navodi dve hiljade razloga da se govori o Milutinu Milankoviću

Ističući kako naslov najnovije tribine iz ciklusa „Arheologija Atlantide" upućuje na čuvenu repliku Ser Olivera iz „Alana Forda", Muharem Bazdulj u predavanju na temu „Milutin Milanković: Dve hiljade razloga", pravi uvod u istom maniru, komentarišući kako je novčanica na kojoj se nalazi lik Milutina Milankovića u analogiji sa brojem razloga da se o njemu govori.

Ideja ciklusa je osvetljavanje ličnosti koje su nedovoljno valorizovane u našoj istoriji i kulturi, te segment posvećen ovom naučniku može delovati kao zalutao, ali Bazdulj navodi kako Milankovićev lik i delo nisu u dovoljnoj meri poznati i cenjeni, te da mu mesto među zaslužnim a skrajnutim ljudima i te kako pripada.

To potvrđuje i zanimljiva digresija o novčanicama, gde se može uočiti kako se sa dva čoveka koja su najviše zadužila srpski narod ne može ništa kupiti, ali što je u osnovi ideje da su monete na kojima se nalaze Vuk Karadžić i Njegoš najfrekventnije u upotrebi.

Priču o junaku ove tribine i simboličkoj vezi Milankovića i Tesle, Bazdulj ilustruje Kafkinim tekstom O paraboli.

Porodične slike i crtice iz školovanja interesantna su mesta pomoću kojih se otkriva kako je dečak iz Dalja dospeo do pozicije univerzitetskog profesora i cenjenog naučnika.

Bazdulj kao naročito zanimljivu činjenicu ističe Milankovićevo nezadovoljstvo inženjerskim mestom koje je menjao za deset puta manje plaćen posao na beogradskom fakultetu.

Neobična priča prati i reformu kalendara kojom je naučnik udovoljio tražiocima rešenja za egzaktan i tačan sistem računanja vremena, a koji nikad nije primenjen u Srbiji.

Bazdulj kao intrigu iz Milankovićevog života izdvaja nedoumicu o potpisivanju Apela srpskom narodu, navodeći kako je čovek koji je tri puta biran za potpredsednika SANU imao razloga i da se nađe među potpisnicima, jednako kao i da njegovog imena na tom spisku nema.

Celo predavanje možete pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.