Читај ми!

Због чега је највећа потражња за преводиоцима за енглески језик

У поређењу са другим језицима преводиоци за енглески језик имају највише посла. Разлоге можемо тражити на више страна. Енглески језик има стотине милиона изворних говорника. Међутим, његова употреба далеко превазилази овај број. Због чега је то тако и у којим приликама се преводи на енглески и са енглеског највише траже?

Подразумева се да је добар преводилац за енглески језик врстан познавалац граматике, да има богат речник и да вешто барата изразима у различитим језичким регистрима. Међутим, поред ових квалитета, потребно је да поседује још неке.

Kада је у питању усмено превођење, преводилац треба да буде веома сналажљив и самоуверен. Такође, важно је да је максимално фокусиран како би могао да прати ритам говорника, запамти све што је изречено и преведе на циљни језик.

Постоје две врсте усменог превођења – консекутивно и симултано. Kонсекутивно превођење се много чешће практикује. Оно подразумева ситуације у којима преводилац слуша говорника и записује или памти шта је изречено. Након неколико изговорених речи или реченица, говорник прави паузу и реч се даје преводиоцу. Ово је сценарио када је монолог у питању, али исто важи и за дијалог.

Kада има више саговорника, сваки од њих прави паузе након мањих целина, како би преводилац могао да преведе све што је у међувремену изречено. Неопходно је да преводилац стално има потпуну концентрацију. Исто тако, треба веома брзо да размишља и да има спремне речи и изразе које ће употребити.

Јасно је да је неопходно савршено познавање енглеског језика како би се неко одлучио да се бави послом усменог превођења. Ова врста превођења је веома захтевна, пошто треба узети у обзир разне потешкоће. На пример, изворни говорници некад сувише брзо говоре. Има и оних који неразговетно причају или у говор убацују колоквијалне изразе, дијалект и слично. Међутим, најбољи преводиоци за енглески су на то све спремни. Што више имају искуства, то се лакше сналазе у разним ситуацијама.

Без обзира да ли солидно баратате енглеским језиком, имајте на уму да ангажовање преводиоца на пословним преговорима доноси растерећење. Поред тога, уз присуство преводиоца купујете и време за размишљање о одговору на постављено питање. На пример, ако нисте сигурни како да реагујете на неки предлог или понуду, без обзира што сте разумели питање, о одговору можете да размишљате за време док слушате превод.

Што се симултаног превођења тиче, оно се ретко практикује. Међутим и тада се највише тражи енглески језик. Неопходно је да преводилац буде обучен за ову врсту, веома захтевног превођења. Истовремено слушање оригинала и изговарање превода – радња је која захтева пуну пажњу. Циљ је да се порука пренесе што веродостојније. Парафразирање је често, као и избацивање редундантних реченица. Међутим, најважније је да суштина и тон остану непромењени.

Ова врста превођења карактеристична је за ТВ преносе важних спортских, културних и друштвених догађаја или манифестација. Такође, велики међународни симпозијуми и скупови су места где се публици обезбеђује симултан превод. Неопходно је обезбедити техничке услове, које чини тиха и звучно изолована кабина за преводиоца, микрофон, слушалице и систем повезивања који треба да функционише беспрекорно.

Ипак, писани преводи се далеко више и чешће траже од усмених. Што се енглеског језика тиче највише се преводе пословна и приватна документа. Најчешћи поводи су одласци на студије или рад у иностранству, али и пословна сарадња. Тада преводиоци за енглески имају пуне руке посла. Врсте текстова које се преводе су лична документа, разна уверења, сведочанства из школе, дипломе факултета, сертификати стечених похађањем разних курсеве, писма препоруке, мотивациона писма, радне биографије (Си-Ви), уговори, пројекти итд... То су врсте текстова с којима се преводиоци свакодневно сусрећу. Међутим, понекад се баве превођењем стручне литературе и књижевних дела.

Превођење научних радова на енглески језик, како би се они могли представити интернационалној публици, или били у конкуренцији за неку престижну награду, посао је преводилаца. За интелектуалну елиту често се подразумева да течно говори енглески и да је вешта у писаном изражавању. Међутим, као што бисте књигу, коју напишете на свом матерњем језику, дали на лектуру, исто тако и енглеску верзију треба да прегледа и одобри језички стручњак. Могуће да су само нијансе у питању, али свакако важно је да себе и свој рад представите странцима подједнако добро као и изворни говорник.

Преводиоци имају посла и када је у питању седма уметност. Свако године сними се велики број филмова и серија на енглеском језику. Пре емитовања на домаћој телевизији, треба урадити превод. Поред тога, ту су и документарне емисије и други садржаји.

Енглески језик представља први избор глобалне комуникације. Kада се обраћате странцима, ако не говорите њихов језик, то ћете учинити на енглеском. С обзиром на то, не треба да нас чуди што је све већа потражња за услугама преводилаца за енглески језик.

Из године у годину расте број захтева за превођењем веб-сајтова и других садржаја на интернету, који имају за циљ да промовишу и продају неки производ или услугу. Kада рекламу преведете на енглески, не обраћате се само изворним говорницима. То не значи да желите да свој посао проширите на енглеско говорно подручје, већ много шире. Обраћате се читавом свету!